REKLAMA

REKLAMA

Kalendarium wyborów samorządowych 2024

Kalendarium wyborów samorządowych 2024.

 

29 stycznia - publikacja rozporządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych; początek kampanii wyborczej. 

12 lutego - termin na zawiadomienie PKW lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

4 marca - do godz. 16.00 można zgłaszać komisjom wyborczym listy kandydatów na radnych do rad gmin, powiatów i sejmików województw

14 marca - do godz. 16.00 można zgłaszać komisjom wyborczym kandydatów na wójtów i burmistrzów miast.

8 marca - do tego dnia można zgłaszać komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

18 marca - ostatni dzień na powołanie składów komisji wyborczych. 

13 marca - PKW przyznaje numery dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do sejmików województw.

Od 23 marca do 5 kwietnia - do godz. 24.00 rozpowszechniane będą w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych nieodpłatne audycje wyborcze przygotowane przez komitety wyborcze.

5 kwietnia o godz. 24.00 - Zakończenie kampanii wyborczej. Rozpoczyna się cisza wyborcza.

7 kwietnia w godz. 7.00–21.00 - Głosowanie. Wyborcy otrzymają cztery karty: na burmistrza/wójta, do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa.

21 kwietnia - Druga tura wyborów na wójtów i burmistrzów.

 

Wróć do początku strony